Vērtētāja pieteikuma anketa centralizētajiem eksāmeniem 2015./2016.m.g.

 * - obligāti aizpildāmie lauki.


  Iepazīties ar iepirkuma "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju.

Personas dati

Vārds*
Uzvārds*
Personas kods* (bez "-")
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu personas kodu!

 

Deklarētās dzīvesvietas dati

Mājas nosaukums/ iela/ Nr. - dzīvokļa Nr.*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu adresi!
Pilsēta/ Novads*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu pilsētu!
Indekss*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu pasta indeksu!
Mobilais telefons*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu mobilo telefonu!

 

Bankas dati

Banka*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savas bankas nosaukumu!
Bankas konts*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu bankas kontu!

 

Papildus dati

Nepieciešama viesnīca*

Informācija atalgojuma aprēķinam*
Izglītības iestāde, kurā strādā*
Obligāti: Lūdzu, norādiet skolu, kurā strādājat!
Personīgā E-pasta adrese*
Obligāti: Lūdzu, norādiet savu epastu!
Pabeigtās augstākās izglītības iestādes nosaukums*
Obligāti: Lūdzu, norādiet augstkolu!
Iegūtā kvalifikācija*
Obligāti: Lūdzu, norādiet dokumenta nosaukumu!
Pedagoģiskā pieredze (gados)*
Pedagoģiskā pieredze pēdējos 3 gados (gados)*
Centralizēto eksāmenu vērtētāja pieredze (gados)*
Izglītības metodiķis*
Pieredze centralizēto eksāmenu izstrādē un/vai vērtēšanas kritēriju izstrādē (pēdējo 5 gadu laikā)*

 

Priekšmetu dati

Jums ir jāizvēlas priekšmets un daļa, kuru vēlaties vērtēt (VISC ir tiesīgs mainīt vērtētāja izvēlēto eksāmena daļu)!

Obligāti: Lūdzu, norādiet priekšmetu, kuru vērtēsiet!

 
Lasīšana, Klausīšanās
Valodas lietojums
Rakstīšana
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 9
 
1., 2. daļa
3. daļa
Latviešu valoda 12
 
2., 3., 4. daļa
Apliecinu, ka protu latviešu valodu un krievu valodu teicamā līmenī.
Bioloģija 12


 
2., 3., 4. daļa
Apliecinu, ka protu latviešu valodu un krievu valodu teicamā līmenī.
Fizika 12


 
2., 3., 4. daļa
Apliecinu, ka protu latviešu valodu un krievu valodu teicamā līmenī.
Ķīmija 12


 
2., 3. daļa
Apliecinu, ka protu latviešu valodu un krievu valodu teicamā līmenī.
Matemātika 12


 
2. daļa
3. daļa
Apliecinu, ka protu latviešu valodu un krievu valodu teicamā līmenī.
Vēsture 12
 
Rakstīšana
(Vērtēšana notiek 31.05.-03.06.)
Valodas lietojums / Klausīšanās
Vērtēšana notiek 16.-17.04. (sestd., svētd.)
Gan Rakstīšana (31.05.-03.06.), gan
Valodas lietojums / Klausīšanās
(16.-17.04. (sestd., svētd.))
Angļu valoda 12
 
Rakstīšana
(Vērtēšana notiek 07.06.-09.06.)
Valodas lietojums / Klausīšanās / Lasīšana
Vērtēšana notiek 16.-17.04. (sestd., svētd.)
Gan Rakstīšana (07.06.-09.06.), gan
Valodas lietojums/ Klausīšanās/ Lasīšana
(16.-17.04. (sestd., svētd.))
Krievu valoda 12

 
Rakstīšana
Valodas lietojums / Klausīšanās / Lasīšana
Vācu valoda 12
 
Rakstīšana
Valodas lietojums / Klausīšanās / Lasīšana
Franču valoda 12

 
2. daļa
Fizika (pilotprojekts)
 
2. daļa
Ķīmija (pilotprojekts)
 
2. daļa
Dabaszinības (pilotprojekts)
Nosūtīt pieteikumu varēsiet tikai tad, kad izvēlēsieties priekšmetu!


Notiek ieraksts!
Jūs neko neizvēlējāties!

1. Jūs saņemsiet apstiprinājumu par anketas saņemšanu uz Jūsu norādīto e-pastu dienas laikā.
2. Nosūtot šo pieteikumu, apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) un piekrītu iepirkuma instrukcijā minētajām prasībām.
3. Ar šīs anketas aizpildīšanu, piekrītu savu datu izmantošanai iepirkuma "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi",
identifikācijas Nr. VISC 2016/02, procedūras norises ietvaros un apstrādei Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāzē.


Jebkuru problēmu gadījumā saistībā ar vērtētāju pieteikšanās sistēmu rakstiet: peteris.ziraks@visc.gov.lv vai zvanīt 67814472