Paldies! Pieteikšanās centralizēto eksāmenu vērtēšanai ir beigusies.